Нова професия - статист по сватби. Плащат ти, за да изглеждаш щастлив приятел на младата асоциална двойка!