- Вие патриот ли сте?
- Да.
- Тогава защо купувате чужди стоки, а не родно производство?
- Много Ви моля, да не бъркате патриотизъм с идиотизъм!