Младоженец, доста пиян, чука младоженката шумно и диво в първата брачна нощ на задна прашка. Изведнъж той със сподавен глас попитал:
- Скъпа, да те пазя ли?
Тя погледнола през рамо и с влажни очи рекла:
- Неееее!
Той с облекчение повърнал върху нея!