Община Пловдив ще увеличи работните заплати на медицинските сестри от дестко и училищно здравеопазване. Те ще получават по 900 лева, но след подписване на новия колективен трудов договор на 8 ноември. 

Договореността е постигната на тристранен съвет за социално партньорство в здравеопазването в Община Пловдив, съобщи д-р Росица Попова от Координационния съвет по здравеопазване за пловдивски регион. 

В момента работната заплата на медицинските сестри, които работят в дестките заведения и училищата, е 800 лева. 

Секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева обясни, че в момента е в сила отраслово споразумение, което изтича на 7 ноември тази година. Според нея новия размер на възнагражденията ще влезе в сила с подписването на ново споразумение.

Доволни сме, защото обещаха, че ако има възможност - ще изпълнят нашите искания за повишаване на работните заплати още от 1 септември, коментираха медицинските сестри.

Те смятат, че по-високият размер на възнагражденията, ще спре текучеството на сестри от детските заведения и училищата.