Музей на водоснабдяването и канализацията откриха в Стара Загора. Той е направен по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“.

С помощта на макет на урбанизирана територия и на интерактивна 3D визуализация в музея е представено функционирането на водоснабдителната и канализационната система по пътя на водата. По този начин посетителите могат да се запознаят с дейностите, които изпълнява ВиК операторът при предоставяне на услугите – къде и как се добива водата, как се транспортира тя до населените места, кои са основните елементи на една водоснабдителна и канализационна система и какво представлява един цялостен план на ВиК мрежата в градска среда.

Музейната експозиция се намира на територията на Градската пречиствателна станция за отпадни води.

Освен в Стара Загора музеи на водоснабдяването и канализацията са обособени в още три града – Варна, Смолян и Пазарджик.