Пазарджик. Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик е извършила изследване за качеството на питейната вода в област Пазарджик, съобщиха за Радио „Фокус” – Пазарджик от РЗИ. Пробите са взети в периода от 1 до 15 май от 20 населени места в региона. От тях няма такива, които да не отговарят на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Освен това са представени 18 проби за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ-Пловдив. Очакват се резултатите от изследването. Изследвани са и 3 проби от минерални първоизточници, където също не са установени отклонения от нормите, посочени в Наредба №14 на Министерството на здравеопазването за курортните ресурси, курортните местности и курортите.
Ваня НИКОЛОВА