Белград. Правителствата на водещите европейски страни са готови да признаят границата между Сърбия и Косово при условия, които не могат да бъдат гарантирани на Белград от Русия. Това означава загуба на дългогодишен съюзник на Москва на Балканите, пише руското електронно издание “Версия-инфо“
Лидерите на Франция и Германия заявиха, че са готови да приемат сръбската страна в преговорите за териториалното разграничаване и определянето на границата с Косово. Тези стъпки са насочени към намиране на нов модел на международни отношения на Балканите, в рамките на който е възможно да се решат трайни междуетнически конфликти на Балканите и накрая да се умиротвори този регион.
Тази политика се осъществява с напълно разбираеми цели за максимално успокояване на региона, за да се интегрират всяка една от нейните страни в Европейския съюз, където Словения и Хърватия се намират вече. За Сърбия се споменава дори една конкретна дата на присъединяване към Европейския съюз - 2025 г. До тази година всички проблеми на Сърбия трябва да бъдат разрешени в максимална степен, за да се гарантира, че балканската страна ще влезе възможно най-безпроблемно в ЕС.
Естествено, включването на Сърбия в Европейския съюз се дължи не само на факта, че Европейският съюз предлага на Сърбия по-изгодно сътрудничество от Русия. ЕС активно инвестира в сръбската икономика, опростявайки правилата за пребиваване на сръбски граждани на нейна територия. Фактически вече гражданите на Сърбия вече използват много разпоредби на Шенгенското споразумение за свободно движение в Европа. Всичко това подтиква сърбите да симпатизират на Европейския съюз, въпреки убеждението, че Русия е основният инвеститор на сръбската икономика и вековният съюзник на Сърбия.
Образът на Русия, като основен съюзник на Сърбия, не е изчезнал никъде от масовото съзнание на сръбския народ, но в същото време трябва ясно да се осъзнае, че Русия не е в състояние да осигури редовна икономическа помощ на Белград. Москва само понякога дава на Белград безвъзмезни заеми, които не пречат на сръбските власти да се подготвят за влизането на страната в ЕС.
Протичащата в Сърбия братска раздяла е предизвикано не само от желанието за подобряване на социално-икономическата ситуация в страната, но и от факта, че Европейският съюз има реални механизми на влияние върху Косово и е в състояние да постигне демаркация на границите на двете държави при условия, които са благоприятни за Сърбия чрез прехвърляне на населените със сърби райони на Косово. Желанието на Франция и Германия за мир на Балканите се превръща от думи не само в заеми, но и в истински дела. Русия не може да си го позволи, което подтиква руските вековни съюзници към ЕС.

Превод и редакция: Юлиян Марков