Към края на 2018 г. в градовете в област Смолян живеят 59 242 души, или 56,2%, а в селата – 46 179, или 43,8% от населението. За страната процентите са съответно 73,7 и 26,3. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро „Юг“.

Към края на 2018 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината населените места без население са 8. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян. В 89, или в 37,1% от населените места живеят под 50 души. С население над 5000 души са четири града в областта и в тях живее 42,8% от населението.