ОбС не прие предложението знаковият хоров диригент Александър Николов Миразчийски да стане почетен гражданин на Благоевград.

Както struma.bg писа, местните парламентаристи заседават днес, 22 април. Дневният ред включва 39 точки.

Първа точка касаеше присъждане званието „Почетен гражданин на Благоевград“ на диригент Александър Миразчийски.

Предстои да бъде обсъдено и предложение на инициативен комитет „За честване на 85 години от рождението на Гълъб Георгиев Костадинов“ – бивш кмет на Благоевград и присъждане званието „Почетен гражданин на Благоевград“.

Местният парламент трябва да попълни и състава на Комисията по здравеопазване и да избере председател.

Четвърта точка от дневния ред касае изменение и допълнение на Правилника за финансиране на процедури „Инвитро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на общината.

На днешната сесия ще бъдат гласувани още Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Благоевград, Годишният финансов отчет и баланс за 2018 година на общинско търговско дружество „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД, Годишният финансов отчет и баланс на общинско дружество „Биострой“ ЕООД, както и на всички останали общински дружества.