Общински съвет-Благоевград провжда редовното си месечно заседание днес, 22 април 2019 г..

Дневният ред включва 39 точки.

Първа точка касае присъждането званието „Почетен гражданин на Благоевград“ на знаковия хоров диригент Александър Николов Миразчийски. Ще бъде обсъдено и предложение на инициативен комитет „За честване на 85 години от рождението на Гълъб Георгиев Костадинов“ – бивш кмет на Благоевград и присъждането званието „Почетен гражданин на Благоевград“. „

Местният парламент трябва да попълни и състава на Комисията по здравеопазване и избор на председател.

Четвърта точка от дневния ред касае изменение и допълнение на Правилника за финансиране на процедури „Инвитро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на общината.

На днешната сесия ще бъдат гласувани Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Благоевград, Годишният финансов отчет и баланс за 2018 година на общинско търговско дружество „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД, Годишен финансов отчет и баланс на общинско дружество „Биострой“ ЕООД, както и на всички останали общински дружества.

Общински Съвет Благоевград

Редовна сесия на Общински Съвет – Благоевград, 22.04.19

Публикувахте от Община Благоевград-Municipality of Blagoevgrad в Неделя, 21 април 2019 г.