Тъмната материя – най-големият въпрос в астрофизиката може би е на път да получи своя отговор. 

Тя не излъчва нито светлина, нито енергия. Въпреки това представлява 85% от състава на Вселената.  

Но може да се окаже, че решаването на тази загадка е било много просто от самото начало – учените просто са забравили да добавят един знак минус към уравнението.

За съществуването на феномена "тъмна материя“, астрономите научават през 1950-та. Докато изследват другите галактики, те забелязват, че във Вселената има много повече материя, отколкото може да се види с просто око.

И до ден днешен, учените не знаят нито какво е нейното предназначение, нито от какво е създадена. Предположенията са много, но истината е само една.

В едно от новите си изследвания, доктор Фарнс от университета в Оксфорд предлага още един отговор на въпроса, който преследва хиляди негови колеги десетилетия наред. Според него, тъмната маса е всъщност, течност с отрицателна маса. Тоест, притежава качествата на нормалната маса, но обърнати – ако я бутнете, тя ще тръгне право към вас.

Това дава отговор и на още един въпрос – къде са отишли всички тези изчезнали неща в Космоса.

"На мнение сме, че тъмната материя и тъмната енергия са всъщност течности, които притежават "негативна гравитация". - обяснява доктор Фарнс. -  "Те отблъскват всички материали около себе си. И въпреки че тази материя е причудлива за нас, тя доказва, че Космосът е симетричен на позитивни и негативни качества".

Идеята за отрицателната енергия всъщност не е нова. Първоначално се е считало, че с разширяването на Вселената, тъмната материя става все по-тънка. Но после става ясно, че далеч не е така. Колкото и по-голям да става Космоса, масата на непознатото за нас вещество си остава същата.

Точно поради тази причина, доктор Франс твърди, че тъмната материя се създава непрекъснато: "Заключението е красиво. Тъмната енергия и тъмната материя се обединяват в една субстанция и образуват положителна маса, която плува в море от негативна маса".