Пловдивският окръжен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу главния архитект на Асеновград Константин Атанасов.

Той е обвинен, че през ноември 2016 година поискал от управител на местен банков клон 10 хиляди лева за съгласуване на проект за реконструкция и преустройство на бивш хотел в многофункционална зала. 

Освен това  настоял за консултант на проекта да бъде избран предприемачът Митко Захариев. Месец по- късно главният архитект получава 8 хиляди лева от Захариев, който също е с обвинение.

На двамата бяха наложени парични гаранции и им бе забранено да напускат страната.